Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

राजधानी दैनिकमा बुधबार १ असार २०७९ मा प्रकाशित रासायनिक मल पैठारी सम्बन्धमा स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अद्यावधिक गर्ने सिलसिलामा सर्भेयरको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना-सर्भेयर

टोल फ्री नं 16600177779