Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति

सुदुरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास रणनीति

Full Details

Final ADS Monitoring Report

Final ADS Monitoring Report

Full Details

ADS-Nepali-Part-1-2-combined

ADS-Nepali-Part-1-2-combined

Full Details

ADS Final-English Part-1-2 combined

ADS Final-English Part-1-2 combined

Full Details

रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता भएका फर्म / कम्पनीहरु

आयातकर्ताको रुपमा दर्ता भएका फर्मकम्पनीहरु

Full Details