Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

आर्थिक बर्ष २०७९/८० को धान उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

Download
टोल फ्री नं 16600177779