Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

कपास विकास समितिमा रिक्त रहेको परियोजना प्रमुख पदको नियुक्ति/मनोनयनका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धी दोस्रो पटकको सूचना

कपास विकास समितिमा रिक्त रहेको परियोजना प्रमुख पदको नियुक्ति/मनोनयनका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धी दोस्रो पटकको सूचना
Download
टोल फ्री नं 16600177779