Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

कृषि वस्तुहरुको ढुवानी र विक्री वितरण सम्बन्धमा मन्त्रालयको अनुरोध

 

स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गरी कृषि तथा पशुपन्छी उपजहरुको ढुवानी र विक्री वितरणका कामहरु सुचारु गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको अनुरोध ।

 

Download
टोल फ्री नं 16600177779