Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

दोश्रो राष्ट्रिय कृषि जैविक बिबिधता दिवस तथा सप्ताह मनाउने सम्बन्धि जानकारी

Download
टोल फ्री नं 16600177779