Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌मा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पेश गर्ने दरखास्त फारम

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌मा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पेश गर्ने दरखास्त फारम
Download
टोल फ्री नं 16600177779