Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने रा.प.द्वि. र रा.प.तृ. श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुकोलागि ३० कार्यदिनको तालिममा सहभागी सम्वन्धमा

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने रा.प.द्वि. र रा.प.तृ. श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुकोलागि ३० कार्यदिनको तालिममा सहभागी सम्वन्धमा
Download
टोल फ्री नं 16600177779