Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत भइ जानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

Download
टोल फ्री नं 16600177779