Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

मल आपूर्ति सम्वन्धी मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती

Download
टोल फ्री नं 1618-070-777779