Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

मल आयात, ढुवानी तथा वितरणको लागि कोभिड-19 सम्बन्धि सुरक्षा विधि

कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा रासायनिक मल आयात, व्यवस्थापन, ढुवानी, वितरण तथा विक्री गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाएमा कोभिड-१९ को संक्रमण थप बढ्न सक्ने भएकोले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट जारी मल आयात, ढुवानी तथा वितरणको लागि कोभिड-१९ सम्बन्धि सुरक्षा विधि
Download
टोल फ्री नं 16600177779