Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको सूचना

राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान निर्धारण सम्वन्धमा

Download
टोल फ्री नं 16600177779