Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता हुन चाहिने आवश्यक कागजातहरु

Download
टोल फ्री नं 16600177779