Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थित गर्ने

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मातहत कार्यरत सवै कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थित गर्ने वारे
Download
टोल फ्री नं 16600177779