Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड, २०७७ को कार्यान्वयन सम्वन्धमा

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड, २०७७ को कार्यान्वयन सम्वन्धमा
Download
टोल फ्री नं 16600177779