Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको

राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको

Download
टोल फ्री नं 16600177779