Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates
Dr. Bedu Ram Bhusal Hon’ble Minister of Agriculture and Livestock Development
01-4211809
Dr. Govinda Prasad Sharma
Secretary (Agriculture Development)
01-4211808
Dr. Rewati Raman Poudel
Secretary (Livestock Development)
01-4211706

Welcome to Ministry of Agriculture and Livestock Development

Welcome to the official website of the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Nepal. Agriculture is the major sector of Nepalese economy. It provides employment opportunities to around 65 percent of the total population and contributes about 27 percent in the GDP. Therefore, the development of agriculture and livestock sector is key for the development of national economy. The ministry bears overall responsibility for the growth and development of agriculture and livestock sector.

Full Details
 • 22
  Feb,2024
  वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • 20
  Feb,2024
  Australia Awards Scholarship, 2025 छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना
  View Details
 • 18
  Feb,2024
  वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने सूचना
  View Details
 • 13
  Feb,2024
  Template 2024
  View Details
 • 13
  Feb,2024
  call for manuscript 2024 -Guidelines
  View Details
 • 07
  Jul,2023
  अनुदानित रासायनिक मलको मौज्दात अवस्था ( २०८०/३/२० सम्मको)
  View Details
 • 27
  Jun,2023
  रसायनिक मलको विवरण (२०८० असार १० गते सम्म)
  View Details
 • 09
  Jun,2023
  अनुदानित रासायनिक मलको हालको अवस्था वारे जानकारी
  View Details
 • 04
  Jun,2023
  भारत सरकारवाट उपलब्ध गराउने उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो सम्वन्धमा
  View Details
 • 03
  May,2023
  अनुदान कार्यक्रम सम्वन्धी जानकारी
  View Details
 • 07
  Jan,2024
  धानबालीको उत्पादन अनुमान सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 25
  Aug,2023
  Press Release
  View Details
 • 21
  Apr,2023
  मल आपूर्ति सम्वन्धी मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 13
  Mar,2023
  रासायनिक मलको अनुदानित मूल्य समायोजन सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 01
  Mar,2023
  प्रेस विज्ञप्ति
  View Details
 • 23
  Feb,2022
  बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (KOICA) मा मनोनयन सम्वन्धमा
  View Details
 • 23
  Feb,2022
  बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (Australia Award Scholarships) मा मनोनयन सम्वन्धमा
  View Details
 • 21
  Feb,2022
  नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌को सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि स्वीकृत नामावली
  View Details
 • 08
  Feb,2022
  महाप्रवन्धक पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • 04
  Feb,2022
  नयाँ पुनरावलोकनकर्ताहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • Honorable Minister's Activities

  टोल फ्री नं 16600177779