Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates
Jwala Kumari Sah Hon’ble Minister for Agriculture and Livestock Development
01-4211809
Dr. Govinda Prasad Sharma
Secretary (Agriculture Development)
01-4211808
Dr. Rewati Raman Poudel
Secretary (Livestock Development)
01-4211706

Welcome to Ministry of Agriculture and Livestock Development

Welcome to the official website of the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Nepal. Agriculture is the major sector of Nepalese economy. It provides employment opportunities to around 65 percent of the total population and contributes about 27 percent in the GDP. Therefore, the development of agriculture and livestock sector is key for the development of national economy. The ministry bears overall responsibility for the growth and development of agriculture and livestock sector.

Full Details
 • 19
  Apr,2024
  दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रवन्धक पदको लागि भर्नुपर्ने दरखास्त फाराम
  View Details
 • 19
  Apr,2024
  दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रवन्धक नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिको कार्यविधि, २०८१
  View Details
 • 16
  Apr,2024
  राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि आवेदकले पेश गर्नुपर्ने दरखास्त फारम
  View Details
 • 16
  Apr,2024
  राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिको कार्यविधि, २०८०
  View Details
 • 14
  Apr,2024
  धान बालीको जात पन्जीकृत बीउ बिजनको रुपमा तोकिएको सूचना
  View Details
 • 07
  Jul,2023
  अनुदानित रासायनिक मलको मौज्दात अवस्था ( २०८०/३/२० सम्मको)
  View Details
 • 27
  Jun,2023
  रसायनिक मलको विवरण (२०८० असार १० गते सम्म)
  View Details
 • 09
  Jun,2023
  अनुदानित रासायनिक मलको हालको अवस्था वारे जानकारी
  View Details
 • 04
  Jun,2023
  भारत सरकारवाट उपलब्ध गराउने उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो सम्वन्धमा
  View Details
 • 03
  May,2023
  अनुदान कार्यक्रम सम्वन्धी जानकारी
  View Details
 • 07
  Jan,2024
  धानबालीको उत्पादन अनुमान सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 25
  Aug,2023
  Press Release
  View Details
 • 21
  Apr,2023
  मल आपूर्ति सम्वन्धी मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 13
  Mar,2023
  रासायनिक मलको अनुदानित मूल्य समायोजन सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 01
  Mar,2023
  प्रेस विज्ञप्ति
  View Details
 • 23
  Feb,2022
  बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (KOICA) मा मनोनयन सम्वन्धमा
  View Details
 • 23
  Feb,2022
  बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (Australia Award Scholarships) मा मनोनयन सम्वन्धमा
  View Details
 • 21
  Feb,2022
  नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌को सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि स्वीकृत नामावली
  View Details
 • 08
  Feb,2022
  महाप्रवन्धक पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • 04
  Feb,2022
  नयाँ पुनरावलोकनकर्ताहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • Honorable Minister's Activities

  टोल फ्री नं 16600177779