Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates
Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” Rt. Hon. Prime Minister and Minister of Agriculture and Livestock Development
01-4211809
Dr. Govinda Prasad Sharma
Secretary (Agriculture Development)
01-4211808
Dr.Deepak Kumar Kharal
Secretary (Livestock Development)
01-4211706

Welcome to Ministry of Agriculture and Livestock Development

Welcome to the official website of the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Nepal. Agriculture is the major sector of Nepalese economy. It provides employment opportunities to around 65 percent of the total population and contributes about 27 percent in the GDP. Therefore, the development of agriculture and livestock sector is key for the development of national economy. The ministry bears overall responsibility for the growth and development of agriculture and livestock sector.

Full Details
 • 01
  Mar,2023
  लेख रचनाहरुको पुनरावलोकन गर्न पुनरावलोकर्ताहरुको सूचीमा पुनरावलोकनकर्तहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • 28
  Feb,2023
  COPYRIGHT TRANSFER FORM and Guidelines
  View Details
 • 28
  Feb,2023
  Call for Manuscripts
  View Details
 • 27
  Feb,2023
  वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना
  View Details
 • 02
  Feb,2023
  वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • 26
  Jul,2022
  सार्वजनिक पदाधिकारिको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९
  View Details
 • 07
  Jun,2022
  रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था बारे जानकारी
  View Details
 • 17
  Apr,2020
  Formation of Rapid Response Team
  View Details
 • 15
  Apr,2020
  स्थानीय तहमा रहेको कृषि र पशु सेवाको दरवन्दी
  View Details
 • 16
  Oct,2019
  Call for Collaboration on National Agriculture Development Strategy (ADS) Conference
  View Details
 • 13
  Mar,2023
  रासायनिक मलको अनुदानित मूल्य समायोजन सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 01
  Mar,2023
  प्रेस विज्ञप्ति
  View Details
 • 02
  Jan,2022
  कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयबाट धानबालीको उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 28
  Dec,2020
  धानबालीको उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
  View Details
 • 03
  Jan,2020
  Press note on paddy estimation for FY 076-77
  View Details
 • 23
  Feb,2022
  बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (KOICA) मा मनोनयन सम्वन्धमा
  View Details
 • 23
  Feb,2022
  बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (Australia Award Scholarships) मा मनोनयन सम्वन्धमा
  View Details
 • 21
  Feb,2022
  नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌को सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि स्वीकृत नामावली
  View Details
 • 08
  Feb,2022
  महाप्रवन्धक पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • 04
  Feb,2022
  नयाँ पुनरावलोकनकर्ताहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना
  View Details
 • Honorable Minister's Activities

  टोल फ्री नं 1618-070-777779