Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

List of Secretaries

मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरुको नामावली

क्र.स नाम, थर अवधि कैफियत फोटो
देखि सम्म
1 श्री भक्त बहादुर रायमाझी
श्री भक्त बहादुर रायमाझी
2 श्री भवनाथ शर्मा
श्री भवनाथ शर्मा
3 श्री तारकबहादुर शाह
श्री तारकबहादुर शाह
4 श्री कृष्ण बहादुर देउजा
श्री कृष्ण बहादुर देउजा
5 श्री कृष्ण बम मल्ल 2022/05 2024
श्री कृष्ण बम मल्ल
6 श्री विष्णुप्रसाद धिताल 2027 2027/04/01
श्री विष्णुप्रसाद धिताल
7 श्री सुरेन्द्र राज शर्मा 2028/04/02 2030/05/14
8 श्री बासुदेव प्याकुरेल
श्री बासुदेव प्याकुरेल
9 श्री कर्ण ध्वज अधिकारी 2031/01/01 2032/05/26 का.मु
श्री कर्ण ध्वज अधिकारी
10 श्री दीर्घराज कोइराला 2032/05/27 2035/01/05
श्री दीर्घराज कोइराला
11 श्री नरकान्त अधिकारी 2035/01/17 2035/10/07
श्री नरकान्त अधिकारी
12 श्री मुरली प्रसाद उपाध्याय 2035/10/15 2036/05/06 का.मु
श्री मुरली प्रसाद उपाध्याय
13 श्री वेदबहादुर खड्का 2037/01/1 2039/06/16
श्री वेदबहादुर खड्का
14 डा. दीपराज शर्मा 2039/06/14 2041/01/06 का.मु
15 श्री पृथुनरसिंह राणा 2041/01/07 2043/01/27 का.मु
16 श्री अक्रुर नरसिंह राणा 2043/01/28 2047/08/21 का.मु सहित
17 डा. हेरम्बबहादुर राजभण्डारी 2047/08/21 2048/03/11 का.मु
18 श्री विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा 2048/03/12 2051/07/22
श्री विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा
19 श्री रामकृष्ण तिवारी 2051/07/24 2051/11/19 का.मु
20 श्री दानबहादुर शाही 2051/11/21 2052/11/30 का.मु
21 श्री दानबहादुर शाही 2052/12/1 2053/08/20
22 श्री पुण्यप्रसाद दाहाल 2053/09/01 2053/11/06
श्री पुण्यप्रसाद दाहाल
23 श्री मोहनदेव पन्त 2053/11/13 2054/03/22
24 श्री सूर्यनाथ उपाध्याय 2054/03/22 2055/12/27
25 डा. मुक्तिनारायण श्रेष्ठ 2056/04/06 2058/01/09
26 श्री रत्नेश्वरलाल कायस्थ 2058/01/10 2058/11/13
श्री रत्नेश्वरलाल कायस्थ
27 डा. सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ 2058/11/27 2059/03/09 का.मु
28 श्री कीर्तिबहादुर चन्द 2059/03/10 2059/11/26
श्री कीर्तिबहादुर चन्द
29 श्री पूर्णप्रसाद मानन्धर 2060/03/11 2061/05/31
30 श्री गोविन्दप्रसाद पाण्डे 2061/06/18 2062/07/12
31 श्री गणेशकुमार के.सी. 2062/07/13 2064/04/21
32 श्री टेक बहादुर थापा 2064/08/06 2065/12/01
33 श्री शंकर प्रसाद पाण्डे 2065/12/16 2066/04/25
34 डा. ब्रज किशोर प्रसाद शाहा 2066/04/26 2066/11/20
35 श्री नाथु प्रसाद चौधरी 2066/11/26 2068/04/07
36 श्री उमाकान्त झा 2068/04/08 2068/08/04
37 श्री नाथु प्रसाद चौधरी 2068/08/05 2069/04/28
38 डा. गणेश राज जोशी 2069/04/28 2069/07/14
39 श्री जयमुकुन्द खनाल 2069/07/15 2071/12/01
40 श्री उत्तम कुमार भट्टराई 2071/12/02 2073/06/02
41 श्री उदय चन्द्र ठाकुर 2073/06/02 2073/07/17
42 श्री अन्नपूर्णा नन्द दास 2073/08/15 2073/09/01
43 डा. सुरोज पोखरेल 2073/09/01 2074/12/14
44 डा. युवकध्वज जि.सी 2074/12/28 2076/10/28 कृषि विकास तर्फ
45 श्री प्रकाश माथेमा 2074/12/28 2077/08/01 पशुपन्छी विकास तर्फ
46 श्री राजेन्द्र प्रसाद भारी 2077/01/02 2077/06/01 कृषि विकास तर्फ
47 डा. योगेन्द्र कुमार कार्की 2077/08/15 2078/04/17 कृषि विकास तर्फ
48 डा. पेमनारायण कडेल 2077/8/19 2078/01/08 पशुपन्छी विकास तर्फ
49 डा. कृष्ण प्रसाद आचार्य 2078/03/22 2078/04/26 पशुपन्छी विकास तर्फ
50 डा. कृष्ण प्रसाद आचार्य 2078/04/27 2078/07/8 कृषि विकास तर्फ
51 डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा 2078/04/27 2078/08/1 पशुपन्छी विकास तर्फ
52 श्री निरु दाहाल पाण्डे 2078/08/1 2079/03/09 पशुपन्छी विकास तर्फ
53 डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा 2078/08/1 हाल सम्म कृषि विकास तर्फ
54 डा. दिपक कुमार खराल 2079/03/22 हाल सम्म पशुपन्छी विकास तर्फ
टोल फ्री नं 16600177779