Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Circular

Date Title Action
05
Nov,2023
सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाइ इन्धन वापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका सम्वन्धमा View Details
26
Jul,2022
सार्वजनिक पदाधिकारिको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ View Details
26
Jan,2022
परिपत्र सम्बन्धमा । View Details
03
Oct,2021
प्रवक्तालाइ सूचना उपलव्ध गराउने सम्वन्धी View Details
16
Aug,2021
नयाँ तलबमान र सुविधा सम्वन्धमा View Details
08
Aug,2021
निजामती सेवा पुरस्कार सम्वन्धमा View Details
07
Dec,2020
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड, २०७७ को कार्यान्वयन सम्वन्धमा View Details
30
Sep,2020
व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थित गर्ने View Details
19
Jul,2020
निर्णय/निर्देशन कार्यान्वयन सम्वन्धमा [२०७७।४।४] View Details
08
Jun,2020
MOALD Employee Code of Conduct, 2076 View Details
03
Jun,2020
Circular (OPMCM) View Details
03
Jun,2020
Circular from Parliament View Details
09
Jul,2019
National Agro-Forestry Policy, 2076 View Details
टोल फ्री नं 16600177779