Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Organization

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न पछिल्लो पटक वि.सं. २०७५ श्रवाणमा मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरुपमा परिमार्जन भई हाल मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ७ वटा महाशाखा रहेका छन्।

टोल फ्री नं 16600177779