Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

About Locust

Date Title Action
23
Feb,2022
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (KOICA) मा मनोनयन सम्वन्धमा View Details
23
Feb,2022
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (Australia Award Scholarships) मा मनोनयन सम्वन्धमा View Details
21
Feb,2022
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌को सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि स्वीकृत नामावली View Details
08
Feb,2022
महाप्रवन्धक पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना View Details
04
Feb,2022
नयाँ पुनरावलोकनकर्ताहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना View Details
01
Feb,2022
प्रकाशनको लागि लेख रचना आह्वान ( Call for Manuscripts ) View Details
31
Jan,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (TICA) आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
23
Jan,2022
राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ View Details
23
Jan,2022
राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८ View Details
14
Jan,2022
लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना View Details
04
Jan,2022
रा.प. अन. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) कर्मचारीहरुको आधारभुत सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी View Details
03
Jan,2022
व्यवसायिक कार्ययोजनाको कभरपृष्ठ ढाँचा View Details
27
Dec,2021
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌मा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पेश गर्ने दरखास्त फारम View Details
27
Dec,2021
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌मा पदाधिकारी पदपूर्तिको लागि दरखास्त पेश गर्ने सूचना View Details
28
Nov,2021
EICA तालिममा मनोनयन सम्वन्धमा View Details
24
Oct,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (JICA) आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
11
Oct,2021
SAARC Agriculture Centre द्वारा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना View Details
04
Oct,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Bimistec) आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
01
Oct,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Japan/JICA) आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
03
Sep,2021
SAARC Phd सम्वन्धमा View Details
20
Aug,2021
Invitation for Bids for Procurement of Stationery goods View Details
20
Aug,2021
रसायनिक मल पैठारी सम्बन्धमा स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अध्यावधिक गर्ने सिलसिलामा सर्भेयरको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना View Details
19
Aug,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Japan/JICA) आवेदन सम्वन्धी संशोधित सूचना View Details
18
Aug,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (South-North and South-South Fellowship PACTs) आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
18
Aug,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Swiss Government Excellence Scholarships) आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
18
Aug,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Japan/JICA) आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
20
Jul,2021
SAARC Agricultural PhD Scholarship-2021 सम्वन्धी सूचना View Details
20
Jul,2021
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
07
Jul,2021
SAC मा दरखास्त आह्वानको सूचना View Details
07
Jul,2021
SEDP प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
05
Jul,2021
कपास विकास समितिको विषय विशेषज्ञ नियुक्ति सिफारिस सम्वन्धी सूचना View Details
05
Jul,2021
कपास विकास समितिको परियोजना प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) नियुक्ति सिफारिस सम्वन्धी सूचना View Details
30
Jun,2021
कपास विकास समिति पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सूचना View Details
30
Jun,2021
असाधारण विदा अस्वीकृत सम्वन्धमा View Details
30
Jun,2021
सेवाकालिन प्रशिक्षण (ACMD) कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
26
Jun,2021
Sale of commodity auction revised sealed notice View Details
25
Jun,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (JICA) छात्रवृत्तिको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
27
May,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (TICA ) छात्रवृत्तिको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
23
May,2021
कपास विकास समितिमा रिक्त रहेको विषय विशेषज्ञ पदको पदको लागि आवेदकको स्वीकृत नामावली View Details
23
May,2021
कपास विकास समितिमा रिक्त रहेको परियोजना प्रमुख पदको लागि आवेदकहरुको स्वीकृत नामावली View Details
06
May,2021
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
30
Apr,2021
कपास विकास समितिमा रिक्त रहेको परियोजना प्रमुख पदको नियुक्ति/मनोनयनका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धी दोस्रो पटकको सूचना View Details
24
Aug,2020
मल आयात, ढुवानी तथा वितरणको लागि कोभिड-19 सम्बन्धि सुरक्षा विधि View Details
14
Jul,2020
Public disclosure as per Right to Information View Details
05
Jul,2020
Agriculture Sector Protocol during COVID-19 Pandemic, 2020 View Details
26
Jun,2020
Sale of commodity auction revised sealed notice View Details
26
Jun,2020
Sale of commodity auction sealed notice View Details
25
Jun,2020
Denial news items published in certain newspapers View Details
10
Jun,2020
Appeal on Fertilizer Management View Details
01
Jun,2020
कृषि वस्तुहरुको ढुवानी र विक्री वितरण सम्बन्धमा मन्त्रालयको अनुरोध View Details
टोल फ्री नं 16600177779