Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

News

Date Title Action
07
Jul,2023
अनुदानित रासायनिक मलको मौज्दात अवस्था ( २०८०/३/२० सम्मको) View Details
27
Jun,2023
रसायनिक मलको विवरण (२०८० असार १० गते सम्म) View Details
09
Jun,2023
अनुदानित रासायनिक मलको हालको अवस्था वारे जानकारी View Details
04
Jun,2023
भारत सरकारवाट उपलब्ध गराउने उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो सम्वन्धमा View Details
03
May,2023
अनुदान कार्यक्रम सम्वन्धी जानकारी View Details
26
Jul,2022
सार्वजनिक पदाधिकारिको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ View Details
07
Jun,2022
रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था बारे जानकारी View Details
17
Apr,2020
Formation of Rapid Response Team View Details
15
Apr,2020
स्थानीय तहमा रहेको कृषि र पशु सेवाको दरवन्दी View Details
16
Oct,2019
Call for Collaboration on National Agriculture Development Strategy (ADS) Conference View Details
09
Jul,2019
National Agro-Forestry Policy, 2076 View Details
टोल फ्री नं 16600177779