Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Notices

Date Title Action
28
Nov,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने सूचना View Details
20
Nov,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने सूचना View Details
05
Nov,2023
पञ्जिकृत बीउ बिजन भनी तोकेको सूचना View Details
01
Nov,2023
सेवाकालिम प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
30
Oct,2023
SEDP प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
30
Oct,2023
रासायनिक मलको २०८० कार्तिक १० सम्मको अवस्था View Details
20
Oct,2023
वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिका लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
03
Oct,2023
रासायनिक मलको अवस्था (२०८० आश्विन १४ सम्म) View Details
10
Sep,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनय गर्ने सूचना View Details
10
Sep,2023
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको सूचना View Details
08
Sep,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना View Details
05
Sep,2023
दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य मनोनयन सम्वन्धी सूचना View Details
24
Aug,2023
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
15
Aug,2023
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको लागि आवेदन फाराम View Details
15
Aug,2023
Notice of Vacancy Announcement for Executive Director (ED) of NARC View Details
14
Aug,2023
SEDP प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
11
Aug,2023
दुग्ध विकास संस्थानको संचालन समिति सदस्य मनोनयन सिफारिस समितिको सूचना View Details
18
Jul,2023
रासायनिक मलको २०८० असार मसान्त सम्मको विवरण View Details
02
Jul,2023
दुग्ध विकास संस्थानको रिक्त सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु मनोनयनको लागि दरखास्त पेश गर्ने सूचना View Details
27
Jun,2023
वैदेशिक तालिम/छात्रवृत्तका लागि निवेदन आह्वान सम्वन्धमा View Details
26
Jun,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृ्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
23
Jun,2023
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
21
Jun,2023
Conversion Course सम्वन्धी अत्यन्त जररी सूचना View Details
09
Jun,2023
अनुदानित रासायनिक मलको हालको अवस्था वारे जानकारी View Details
04
Jun,2023
भारत सरकारवाट उपलब्ध गराउने उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो सम्वन्धमा View Details
28
Apr,2023
बीउ बिजनहरुलाई सूचीत विउ विजन भनी तोक्ने सम्वन्धी सूचना View Details
20
Apr,2023
China/MOFCOM Scholarship मनोनयन गर्ने सूचना View Details
31
Mar,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना View Details
01
Mar,2023
लेख रचनाहरुको पुनरावलोकन गर्न पुनरावलोकर्ताहरुको सूचीमा पुनरावलोकनकर्तहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना View Details
28
Feb,2023
COPYRIGHT TRANSFER FORM and Guidelines View Details
28
Feb,2023
Call for Manuscripts View Details
27
Feb,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना View Details
02
Feb,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
02
Feb,2023
SEDP प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
29
Dec,2022
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को धान उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति View Details
04
Dec,2022
सेवाकालिन तालिमको जेष्ठता सूची सम्वन्धी सूचना View Details
02
Dec,2022
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
27
Nov,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
15
Nov,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना View Details
02
Nov,2022
पशु कल्याण ऐन तर्जुमा सम्वन्धी सूचना View Details
02
Nov,2022
संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन तर्जुमा सम्वन्धी सूचना View Details
20
Oct,2022
वैदेशिक तालिम/अध्ययन सम्वन्धमा View Details
14
Oct,2022
वैदेशिक तालिममा आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
13
Oct,2022
विज्ञको सूची (रोष्टर) तयारी गर्ने सूचना एव‌ फाराम View Details
13
Oct,2022
Invitation for Bids for Procurement of Stationery Goods View Details
18
Sep,2022
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना View Details
18
Sep,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना View Details
06
Sep,2022
कन्भर्जन कोर्षमा आवेदकहरुको जेष्ठता सम्वन्धी सूचना View Details
01
Sep,2022
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना View Details
24
Aug,2022
एक गाविस एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक को सेवा निरन्तरता सम्बन्धी View Details
टोल फ्री नं 16600177779