Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Karyabidhi

S.N. Title Action
1 कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालक नियुक्तिका संञ्चालक समिति समक्ष सिफारिस गर्न गठित उप समितिको कार्यविधि, २०८१ Download
2 बाली उपचार शिबिर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवबिधि, २०८१ Download
3 कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० Download
4 कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमिहरुका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ Download
5 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० Download
6 डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० Download
7 गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० Download
8 स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने रबर खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० Download
9 राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० Download
10 Standard operating Procedure (sop) for Detecting citrus Tristeza virus (CTV) Using Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) Download
11 Standard Operating Procedure (SOP) for Detecting Citrus Greening Disease using Polymerase Chain Reaction (PCR) Download
12 कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० Download
13 कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० Download
14 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० Download
15 हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० Download
16 प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सशर्त वितिय हस्तान्तरीत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Download
17 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८० Download
18 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
19 आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकिकृत कार्यविधि, २०७९ Download
20 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चाालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
21 कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९ Download
22 डिजिटल स्वायल म्यमप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ Download
23 निर्यातका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
24 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०७९ Download
25 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
26 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
27 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
28 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
29 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
30 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
31 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
32 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
33 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
34 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
35 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
36 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
37 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
38 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
39 Project Implementation Manual (PIM) Download
40 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
41 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
42 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
43 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
44 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
45 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
46 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
47 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
48 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
49 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
50 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
टोल फ्री नं 16600177779