Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Act

S.N. Title Action
1 खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ Download
2 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ Download
3 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ Download
4 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८ Download
5 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३ Download
6 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ Download
7 राष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८ Download
8 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ Download
9 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८ Download
10 खाद्य-ऐन-२०२३ Download
टोल फ्री नं 16600177779