Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Fertilizer

Notice

Date Title Action
22
Jun,2022
Fertilizer Specification View Details
15
Jun,2022
सर्भेयरको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि आवेदन View Details
15
Jun,2022
राजधानी दैनिकमा बुधबार १ असार २०७९ मा प्रकाशित रासायनिक मल पैठारी सम्बन्धमा स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अद्यावधिक गर्ने सिलसिलामा सर्भेयरको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना View Details
14
Jun,2022
रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था बारे जानकारी View Details
14
Jun,2022
रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता हुन चाहिने आवश्यक विवरण00 View Details
14
Jun,2022
रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता हुन चाहिने आवश्यक विवरण View Details
14
Jun,2022
रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन View Details
14
Jun,2022
रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन View Details
14
Jun,2022
रासायनिक मल निर्यन्त्रण आदेश View Details
14
Jun,2022
मल आयातकर्ताको रूपमा दर्ता हुन चाहने संस्थाफर्मले भर्नुपर्ने फारम View Details
टोल फ्री नं 1618-070-777779